5. srpna 2016, den kdy se rok s rokem sešel a v Salačově Lhotě se opět sešla hasičská družstva, aby soutěžila o co nejlepší výsledek v 11. ročníku noční hasičské soutěže „O pohár starosty obce“. Lhotecká soutěž byla zařazena do Pelhřimovské hasičské ligy jako 6. kolo tohoto seriálu pohárových soutěží.
V letošním roce byla závod opět rozdělen do tří kategorií, konkrétně do kategorie ženských družstev, kategorie mužských týmů zaregistrovaných do PHL a družstev mužů hodnocených mimo pelhřimovskou hasičskou ligu.
Po úvodním nástupu, upřesnění organizačních pokynů a rozpravě s hlavním rozhodčím bylo provedeno rozlosování startovního pořadí pro jednotlivá družstva a v cca 21:15 se na start postavil první soutěžní tým večera – tým žen ze Salačovy Lhoty. Po úvodním útoku následovalo dalších 36 soutěžních týmů, které se na trati střídaly v rychlém sledu, neboť čas na přípravu byl zkrácen oproti denním soutěžím pouze na 3 minuty.
A jaké jsou celkové výsledky v jednotlivých kategoriích? V zápolení ženských družstev nejlépe dopadla děvčata z Bácovic, která obsadila první místo s časem 24,07s, na místě druhém skončil tým žen z Buřenic (27,24s) a místo třetí obsadil B tým žen z Jiřic za dosažený čas 31,68s.
V kategorii mužských družstev nezařazených do PHL obsadil první místo A tým mužů z Kletečné (19,56s), následovaný pacovským družstvem B (21,44s) a místo třetí obsadil domácí B tým, který dosáhl času 24,10s.
V kategorii nejprestižnější, tedy kategorii mužských družstev, která jsou zařazena do PHL nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo Přáslavice A (20,08s), místo druhé obsadili muži z jiřického A týmu (20,59s) a na třetím místě skončil Pacov A s časem 21,31s.
Stejně jako v ročnících předešlých byly i letos hodnoceny jednotlivé soutěžní posty. Kategorii ženských týmů si podmanila děvčata z Bácovic. V obou hodnocených postech zaslouženě zvítězila, košařka s časem 11,22s a levá proudařka srazila terč v čase 23,84s.
V mužské kategorii dosáhl nejrychlejšího času ponoření koše do kádě košař z přáslavického A týmu (7,27s) a nejrychlejším proudařem se stal člen družstva Kletečná A( LP – 18,85s).
V tomto ročníku noční hasičské soutěže byl znovu předán putovní pohár za nejrychlejší útok večera. Putovní pohár se na rok přesune na humpolecko, konkrétně do Kletečné, neboť nejrychlejšího času dosáhl neligový A tým tohoto sboru, kterému se podařilo dosáhnout času 19,56s a vytvořit tak nový rekord lhotecké trati.
Jménem pořadatelů bychom rádi poděkovali všem soutěžícím a divákům za účast na soutěži, dále i jednotlivým pořadatelům za veškerou práci, která s pořádáním této akce souvisí a v neposlední řadě i jednotlivým sponzorům za poskytnutou finanční a materiální podporu.

Sponzory letošního ročníku byli:
Obec Salačova Lhota, Fast ČR – velkoobchod elektro, FeMi centrum Pacov s.r.o., Vstřikolisy Lehovská, Lehovský Salačova Lhota – zpracování plastických hmot lisováním, Mikoz s.r.o., Agrico Bohemia Tábor, Unicode Pelhřimov, Neza Pelhřimov