Zápis ze schůze PHL – Markvarec 30.11.2023

 

Dne 30.11. rada PHL zasedla v počtu 9-ti členů, předsedy a místo předsedy v Markvarci aby projednali následující body:

1) Termíny pro rok 2024

2) Galavečer 2024

3) Úprava pravidel

4) Kameraman

5) Časomíra

6) Hlavní rozhodčí 

7) Zdravotník

8) Složení rady P-H-L

Termíny pro rok 2024

1.kolo – 18.5. Litohošť – 15/16:00 (změna času startu bude upřesněna na dalším zasedání)

2.kolo – 25.5. Hněvkovice – 14:00

3.kolo – 8.6.  Buřenice – 14:00

4.kolo – 22.6. Č. Řečičce – 14:00

5.kolo – 20.7. Samšín – 14:00

6.kolo – 27.7. Věžná – 14:00

7.kolo – 3.8. Pacov – 14:00

8.kolo – 10.8. Přáslavice – 14:00

9.kolo – 24.8. Lukavec – 14:00

10.kolo – 7.9 Jiřice – 14:00

Galavečer 2024

Zájem o galavečer projevili SDH Věžná, předpokládaný termín 5. nebo 12.10. 2024, termín bude upřesněn na dalším zasedaní

Kameraman

Míra Dvořák, kdo bude chtít natočit své kolo dát do 15.2. vědět

Cena: stejná jako minulý rok 250kč/h + náklady na cestu, budou počítané od Pacova

Kontakt: 603 111 280

Úprava pravidel

Ohledně časomíry

SDH, které bude pořádat ligové kolo bude mít povinnost, dle stanovených parametrů, vlastnit betonový obrubník na zatížení terčů

*Bude se projednávat na dalším zasedání

Ohledně Pravidla 14 – Pomoc další osoby během PÚ

Osoba, která má na sobě reflexní vestu během útoku žen, smí po dokončení útoku (Viz pravidlo 26) sáhnout na sací vedení a pomoci vylít vodu ze sacího vedení, je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat se šroubením.

Pro 9; Proti 0; Zdrželo 0

Časomíra

Pro rok 2024 bude proškolená osoba, která bude zodpovídat za chod časomíry. (Osoba bude potvrzená na dalším zasedání)

Bude zakoupen ligový kalibr pro kontrolu tuhosti terčů (Bude potvrzeno na dalším zasedání)

Hlavní rozhodčí

Jednalo se ohledně hlavních rozhodčích pro rok 2024, návrhy pro další sezónu – Lukáš Vonderka, Zdeněk Dvořák

*Bude potvrzeno na dalším zasedání

Zdravotník

*Bude upřesněno na dalším zasedání

Složení rady P-H-L

Jednalo se ohledně složení rady P-H-L, která bude zodpovídat za chod celé ligy, přesný počet a členové budou zvoleni na dalším zasedání