20.8.2022 uspořádali hasiči z Vokova již 3. ročník soutěže „O VOKOVSKEJ PUTOVNÍ POHÁR“
zařazené do PHL. Druhá letošní noční soutěž by se spíše dala nazvat „bojem o přežití“. Z důvodu
celodenního špatného počasí doprovázeného neustávajícím deštěm bylo jasné, že se na obyčejně
rychlé vokovské trati, nedočkáme žádných rekordních časů. Hlavním cílem večera bylo, hlavně se
nezranit, což se, v rámci možností, povedlo splnit.
Lehce po 21:00 proběhl nástup a losování. Poté už nic nebránilo pro odstartování soutěže.
Muži z Přáslavic prošli celou soutěží stylem START-CÍL, kdy již druhým útokem večera nastavili
neohrožený čas 19,28, ke kterému se již nikomu nepovedlo přiblížit a jednalo se o jediný čas pod 20s.
Ženskou část ligy odstartovaly prvním útokem večera ženy z Vokova, které časem 27,75
zapsaly do tabulky body za 2. místo. Litohošť s časem 27,02 obsadila místo první.
Soutěž jsme, trochu neformálně, zakončili pouze pod pergolou, kde jsme předali ceny a posléze
poseděli chvilku v suchu.
Velké díky patří všem, kteří si udělali čas, a i za nepřízeň počasí přijeli do Vokova.
Děkujeme za podporu, předvedené výkony a budeme se těšit na další kolo PHL do Litohoště.

SDH Vokov