13.8.2022 jsme se všichni společně sešli, abychom uspořádali 5. Kolo PHL
a 17. ročník přáslavické soutěže. Celkem přijelo změřit síly 19 dospělých a
5 dětských týmů.
Když jsme se všichni společně sešli na nástupu, tak nikdo netušil, že za
necelých 20 minut budeme svědky překonání rekordu PHL a to hned 2x za
sebou. Nejprve Přáslavice A dokázali zaběhnout čas 17:36 na obou
proudech a poté byl tento rekord opět překonán útokem Přáslavického
„béčka“. Čas 17:29 (LP – 16:79!) stačil na příčku nejvyšší. Třetí místo si pak
odvezli kluci z nedalekého Litohoště s jejich osobním rekordem 18:39 (LP –
17:70)  
Kategorii žen letos ovládly ženy z Bácovic s velice hezkým časem
23:03(LP-22:34 . Druhé byly ženy z Hněvkovic s časem 24:05(PP – 23:48)
a třetí místo putovalo domácím ženám z Přáslavic za čas 24:90 (PP –
23:80)
Volný čas mezi ukončením dospělých kategorií a vyhlášením zaplnily
dětské útoky. I přes nepříznivé počasí chtěly děti poměřit své schopnosti.
Dětských týmu se zúčastnilo tento rok 5. Všechny děti předváděly krásné
požární útoky a právem jim patří ceny a přání mnoha zdaru do dalších let.
Individuální ceny za nejrychlejšího proudaře v mužské kategorii si právem
odnesli oba proudaři z Přáslavic. Pravý Martin Zadražil za čas 17:29 a levý
Petr Mareš za čas 16:79 (čímž vyrovnal nejrychlejší sestřik historie PHL).
Za ženy si mezi sebe rozdělily ocenění pro nejrychlejší proudařku ženy
z Bácovic (levý proud 22:48 a pravý proud s časem 23:03).
Děkujeme všem hasičským týmům, že přijely v takto hojném počtu.
Domácím hasičům a všem místním se podařilo opět připravit kvalitní
zázemí pro pořádání dalšího kola PHL a doufáme, že se všem
zúčastněným soutěžícím i divákům v Přáslavicích líbilo. Věříme, že se opět
za rok sejdeme a to tentokrát na 18. ročníku na této zajímavé trati.
Na závěr bychom rádi poděkovali celému sboru dobrovolných hasičů z
Přáslavic a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravách, obsluhách a
bezproblémovém průběhu celého dne.
SDH Přáslavice