„Uspořádáme noční soutěž“!!! Toto prohlášení pronesené jednoho letního podvečera při posezení ve lhotecké hasičárně, stálo za zrodem dnes již desetileté tradice, kterou je noční hasičská soutěž „ O pohár starosty obce Salačova Lhota“.

A jak tedy desátý jubilejní ročník probíhal? Především za tropických teplot a velmi slunečného počasí. To nám letos opravdu přeje a vypadá to, že se skoro na většině soutěží opravdu ohřejeme. A nyní už k samotnému průběhu celé páteční akce.

Stejně jako při předchozích ročnících začala celá soutěž dětským závodem ve dvou věkových kategoriích. Jako první své soutěžní útoky předvedli mladší žáci deseti sborů z širokého okolí. Nejlepšího výsledku v této kategorii dosáhlo a první místo získalo družstvo z Hněvkovic (17,78s), na místě druhém se umístil sbor z Věžné (19,14s) a místo třetí obsadily děti z Božejova s časem 20,95s.

Po ukončení kategorie mladších žáků nastoupili na start jejich starší kamarádi. Postupně na startovní čáru nastoupilo osm soutěžních týmů. A jak si přečtete na dalších řádcích, dětská soutěž se opravdu vydařila sborům, které získaly poháry v kategorii mladších žáků, neboť pořadí na pomyslných stupních vítězů se navlas shodovalo s kategorií žáků starších. Vítězem této kategorie se stalo opět družstvo z Hněvkovic, které ukončilo svůj soutěžní pokus v čase 17,23s, druhé místo obsadila opět Věžná (17,24s) a místo třetí Božejov se shodným časem 17,24s. O konečném pořadí těchto dvou družstev rozhodl lepší sestřik prvního terče.

Na závěr dětské soutěže proběhla ukázka dvou soutěžních týmu začínajících hasičů, ve které všem přihlížejícím předvedly útoky ty nejmenší děti z Božejova a Vokova.

Po vyhlášení výsledků soutěže dětí, mohlo začít samotné měření sil dospělých družstev. Po nástupu družstev, proslovu rozhodčího a rozlosování soutěže se mohlo přejít k zahájení, ale vzhledem k drobným technický problémům videoprojekce a k nařízení hlavního rozhodčího byl začátek soutěže posunut na 21:30.

Na startovní čáře se postupně vystřídalo celkem 34 soutěžních týmu ve třech kategoriích. V kategorii žen, kde soutěžilo deset družstev, zvítězilo ženské družstvo Hněvkovického sboru (29,36s), místo druhé obsadily Jiřice (31,40s) a na třetím místě skončil tým žen z Babic (34,94s). Další kategorií soutěže byla kategorie mužů zařazených do Pelhřimovské hasičské ligy, do které je zapsáno 12 družstev. V tomto kole PHL se nedařilo týmu z popředí průběžného pořadí, a tak se žebříček seriálu soutěží pěkně promíchal, což je jenom dobře. Nejlepšího výsledku v této kategorii a celkovým vítězem soutěže, který získal nový putovní pohár, se stal tým Markvarce s časem 20,01s. Tomuto družstvu se na noční soutěži v Salačově Lhotě opravdu daří, neboť zde celkově zvítězilo již potřetí v řadě. Na dalších místech se umístil Samšín (20,15) následovaný „B“ týmem z Přáslavic (20,22s).  V kategorii mimoligových družstev mužů zvítězilo družsvo Kletečné „A“ (23,36s), na druhém místě se umístilo družstvo Zahrádek z jindřichohradecka s časem 23,70s a na místě třetím skončily Hněvkovice „B“ (23,93s).

Po ukončení všech soutěžních pokusů proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, během kterého byly prvním třem družstvům jednotlivých kategoríí  předány poháry a bohaté věcné ceny (např. Led TV, Hifi systém, motokosa, zahradní sekačka, kuchyňské roboty atd.) a dále byli oceněni závodníci na postech košařů mobilním telefonem a proudaři hodinkami. V této „individuální kategorii“ zvítězila košařka z Buřenic a levá proudařka ze stejného týmu. U mužských týmu si ocenění převzal košař z Pacova a levý proudař z Přáslavic „B“,

Závěrem bychom rádi poděkovali všem závodníkům za předvedené soutěžní výkony, rozhodčím za posuzování správného provedení útoků a samozřejmě také organizátorům za zajištění zdárného průběhu soutěže.

Neméně významné poděkování patří všem sponzorům, díky kterým se podařilo zajistit bohaté ocenění nejenom soutěžících, ale i přihlížejících diváků. X. ročník noční hasičské soutěže sponzorsky zajistily tyto subjekty:

Obec Salačova Lhota, Fast ČR, FeMi Centrum Pacov, Českomoravský beton a.s., Elektro Lhotský Pacov, Mikoz Pacov, Střikolisy Lehovská, Lehovský Salačova Lhota, Kredis Pacov, Glenowell CZ s.r.o., Agrico Bohemia, DDL Lukavec, Neza Pelhřimov, Rabbit Trhový Štěpánov a.s., Unicode M+D Pelhřimov, Aston služby v ekologii s.r.o.