Zápis ze schůze P-H-L

Místo- Pacov

Datum –  28. 2. 2013

1)      Soutěž v Pelhřimově

 

 1. Termín 27. 7. 2013 (začátek pravděpodobně 18:00 hod.)
 2. Tato soutěž bude spojena se sportem, nejprve bude soutěž v „hrbáči“ i s vyhlášení, a až poté začne soutěž ve sportu. Přesný časový harmonogram bude dodán, až bude tato soutěž přesně domluvena.
 3. Občerstvení bude zajištěno. Jídlo v podobě sponzora z ligy sportu a pití se musíme domluvit s někým, kdo by měl o to zájem, navržený byl  hospodský David z Č. Řečice.

 1. Na ostatních podrobnostích se domluvíme na schůzi, která bude zhruba měsíc před soutěží.
 2. Losování na soutěž proběhne na soutěži v Pacově.
 3. Tato soutěž nebude započítávána bodově do tabulky P-H-L 2013, ale z důvodu motivace týmů jsme jednohlasně odsouhlasili, že za start na této soutěži se každému zúčastněnému týmu přičte 10 bodů.
 4. Musí se zajistit propagaci této soutěže. Takže s nápady a návrhy sem lidi! Návrh plakátu a podobné věci ….

 

 

2)      Časomíra

 

 1.  Na tuto sezónu bude dovážet na všechny soutěže P-H-L časomíru SDH Salačova Lhota. Časomíra bude zřejmě k vidění na další schůzi P-H-L, která se bude konat v Bácovicích.

 

3)      Úprava pravidel

 

 1. Přerušení soutěže  –     všechny pravomoce pro přerušení soutěže připadají hlavnímu rozhodčímu (při nepřízni počasí).
 2. Při dlouhodobé nepřízni počasí má hlavní rozhodčí právo svolat radu P-H-L, aby se domluvili na případném ukončení soutěže.
 3. Bodová tabulka se bude měnit dle toho, kolik SDH se přihlásí do dané sezóny.
 4. Dále se bude muset zakoupit rozlišovací vesta pro osmou osobu k přípravě základny.

 

 

TERMÍNY SOUTĚŽÍ P-H-L PRO ROK 2013 JSOU UZAVŘENY!!!

 

Zde jsou letošní soutěže – Samšín-  25.5.2013  14:00 h.

Červená Řečice- 1.6.2013 14:00 h.

Bácovice- 29.6.2013 14:00 h.

Pacov- 20.7.2013 14:00 h.

Pelhřimov- 27.7.2013 18:00 h. (přesný čas bude ještě upřesněn)

Salačova Lhota- 9.8.2013 21:00 h.

Přáslavice- 17.8.2013 14:00 h.

Jiřice- 7.9.213 14:00 h.

Hněvkovice- 14.9.2013 14:00 h.

Kletečná- 21.9.213 13:00 h. !!!

!!! Další schůze se bude konat 2. 5. 2013 v Bácovicích od 19:00 hod.!!!

 

Schůze se zúčastnili tyto SDH:

–          Pacov

–          Bácovice

–          Přáslavice

–          Salačova Lhota

–          Samšín

–          Červená Řečice

–          Kletečná

–          Rynárec