Zápis ze schůze PHL

 

Místo: Samšín

Datum: 29.listopadu 2012 od 19:00

 

1)      Zúčastněným byl poskytnut náhled do účetnictví za rok 2011 a rok 2012

2)      Je potřeba již začít shánět sponzory na nadcházející ročník

3)      Informace o nově vznikající Pelhřimovské Hasičské Lize v Požárním Sportu

–          Vznik ligy je stále v jednání

–          Bude zde snaha, aby se nekryly termíny

–          Dle dostupných informací bude mít tato liga jiné sponzory než, které má PHL

–          Pravidla mají také stále rozjednané

4)      První kolo v Samšíně

–          SDH Samšín pořádá dne 25.5. 2012 okrskovou soutěž a poté by následovalo 1. Kolo PHL v sezoně 2013

–          Začátek tohoto kola by byl klasicky od 14:00

–          Tento návrh byl jednohlasně schválen a nikdo se nezdržel hlasování

5)      Byly projednány předběžné termíny PHL 2013

25.5. Samšín

1.6. Červená Řečice

29.6. Bácovice

20.7. Pacov

9.8. noční Salačova Lhota

17.8. Přáslavice

7.9. Jiřice

14.9. Hněvkovice

21.9. Kletečná

–      termíny jsou stále v jednání a nemusejí být konečné!!( upřesní se na další schůzi PHL)

–      začátky vždy v 14:00 ( Kletečná od 13:00)

 

6)      Pomoc další osoby během požárního útoku

–          Jedná se o jednu osobu, která bude označena výstražnou vestou

–          Tato osoba je zde pro zvýšené riziko nebezpečí a může pomáhat jen v kategorii ženských družstev

–          Dále se tato osoba bude moci pohybovat i ve vyznačené trati samozřejmě i mimo ní

–          Osoba má dovoleno podávat slovní pokyny svému družstvu

–          Jakýkoliv manuální zásah označené osoby při provedení útoku i během přípravy bude trestán diskvalifikací soutěžního družstva

–          Pomoc družstvu žen s usazením soutěžního stroje na základnu se povoluje

–          Osoba se před začátkem soutěžního pokusu nahlásí hlavnímu rozhodčímu

–          Toto pravidlo bylo jednohlasně schváleno ( nikdo se nezdržel hlasování) a bude zaneseno v pravidlech PHL

7)      Výpočet součtové tabulky nejlepších družstev

–          Do tabulky „All Star teamu“ se při nedokončení soutěžního pokusu bude počítat soutěžnímu družstvu 150 sekund

–          Jednohlasně schváleno, nikdo se nezdržel hlasování

8)      Byl projednán návrh, aby hlavní rozhodčí měl pravomoc přerušit na určitou dobu konání soutěže z důvodu nepříznivého počasí

–          Tento návrh je zatím v jednání

9)      Dále byl projednán návrh na pořádání noční hasičské soutěže v Pelhřimově na náměstí

–          Jednalo by se o noční soutěž, která by měla za úkol zviditelnit hasičskou ligu a sponzory

–          Míra má za úkol zjistit možné termíny u starosty Pelhřimova

–          Proběhla diskuze na možnost uspořádat tuto soutěž společně s PHL v požárním sportu, ale přednostně by jsme zatím chtěli tuto soutěž uspořádat pro naší ligu

–          Dále se projednala možnost domluvit pomoc od pivovaru Poutník Pelhřimov

  • Jedná se o zviditelnění soutěže, ne o zisk a tak by jsme nechali veškeré občerstvení na pivovaru ( oni by si vše zajistili sami a nám by odpadlo mnoho práce a problémů)

–          Tento návrh je stále v jednání a budeme se jím zabývat na další schůzi PHL

10)   Byl projednán návrh pro přilákání nových družstev vlivem tenčích hadic

–          Nováčci by po dohodě mohli použít úzké hadice pro vedení a byly by hodnoceny mimo kategorii

–          Především nám jde o nová další soutěžící družstva

–          Zatím je toto také v jednání

11)   Byl projednán problém s časomírou ( půjčování, přesnost, poruchovost atd.)

–          K ničemu zdárnému jsme nedošli

12)   Další schůze PHL se uskuteční v Pacově

–          Sraz 28. února 2013 v 19:00 na hasičské stanici v Pacově

 

Zápis zapsal:

    Aleš Janda

SDH Pacov