Zápis ze schůze PHL – Vokov 1.7.2021

 

Rada P-H-L se sešla dne 1.7.2021 ve Vokově

Účast: členové rady + předseda PHL

Program schůze: Náhled na sezonu 2021, termíny soutěží, průběh sezony

 

Rada se rozhodla takto:

1) Sezona 2021 nebude probíhat pod záštitou Pelhřimovské hasičské ligy, ale sbory které chtěli pořádat v letošním roce kolo, uspořádají soutěž o pohár starosty

2) Všechny soutěže budou probíhat podle pravidel “hrbáč” pokud v pravidlech budou nějaké změny, sdělí je hlavní rozhodčí při nástupu před soutěží

3) Body do tabulky se budou započítávat, na konci sezony bude vyhlášen vítěz

4) Podle účasti týmů na dané soutěži se pořádající sbor může rozhodnout, že soutěž bude probíhat dvoukolově (počítán lepší čas)

5) Pokud dojde k překonání rekordu, bude se počítat jako rekord PHL

6) Liga jak u mužů tak u žen bude otevřená, může nastat, že pořádající sbor bude chtít udělat u mužů kategorii mimo PHL, bude řešeno u prezence

7) Každý tým, který se bude chtít soutěže zúčastnit !! Bude muset při prezenci odevzdat vyplněné čestné prohlášení !! Vzor bude vyvěšen na stránkách pod samotným článkem, bude stačit jedno čestné prohlášení na tým, nemusí mít každý závodník, kvůli plynulosti prezence vás prosíme abyste již chodili s připraveným čestným prohlášením

Čestné prohlášní PHL

Termíny soutěží 2021:

1) Vokov – 17.7.2021 – 14:00

2) Samšín – 24.7.2021 – 14:00

3) Přáslavice – 14.8.2021 – 14:00

4) Jiřice – 4.9.2021 – 14:00

5) Hněvkovice – 18.9.2021 – 14:00